Reisebetingelser

Generell informasjon

Vennligst les disse vilkårene før du foretar en bestilling. Det er viktig for begge parter at du forstår avtaleforholdet relatert til bruken av Book Central Norway AS.

Merk at reservasjoner som inkluderer mer enn et produkt vil bli dekket av den norske pakkereiseloven. Om det skulle oppstå uenigheter mellom våre betingelser og pakkereiseloven, er det loven som legges til grunn.

Alle reiselivsprodukter som er tilgjengelig på Book Central Norway er i henhold til norske lover og forskrifter. Krav som går utover disse lover og regler kan videreformidles av Book Central Norway som en forespørsel, men kan ikke anses som en del av kjøpsavtalen med mindre leverandøren aksepterer det.

Bestilling/Kontrakt

Book Central Norway fungerer som en distributør for reiselivsleverandører. Med reiselivsleverandører menes her: Destinasjonsselskaper, hotellkjeder, aktivitetstilbydere, turoperatører, overnattingsformidlere, transportselskaper og andre.

Med en bestilling menes her ethvert kjøp av produkter eller tjenester som er gjort på en av våre nettsider, eller hos din lokale destinasjon som er en del av nettverket til Book Central Norway.

Bestillingen blir bindende når bekreftelse er avsendt Book Central Norway skriftlig med et bestillingsnummer til e-postadresse oppgitt av kunde.

Kontroller bekreftelsen du mottar fra Book Central Norway. Det er kjøpers ansvar å kontrollere at bestillingen er korrekt. Bekreftelsen er vår kontrakt, og det viktig at du som kunde kontrollerer at dette er i samsvar med bestillingen. Eventuelle bemerkninger må fremsettes straks. Ved betaling aksepteres disse reisevilkår.

Book Central Norway anbefaler alle sine kunder å skrive ut bekreftelsen og ta denne med seg på reisen.

Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Book Central Norway.

Enkelte produkteiere/leverandører/samarbeidspartnere kan ha høyere aldersgrense og skal da oppgi dette ved bestilling

Betaling og Tilbakebetaling

For de produkter vi selger må du forhåndsbetale med betalingskort (Visa, Mastercard, etc) om ikke annet er oppgitt. Ditt kort blir da belastet umiddelbart etter at du har oppgitt nødvendig informasjon. En eventuell tilbakebetaling uansett årsak tar 2-4 virkedager etter at den er godkjent og refunderes da til samme kort som opprinnelig ble belastet.

Reiseleverandørenes betingelser og avbestilling

Følgende gjelder for alle produkter eller tjenester som bestilles hos Book Central Norway:

For overnattingsbestillinger gjelder generelle avbestillingsregler for alle leverandører (se nedenfor). For andre kategorier vil leverandørens vilkår og betingelser gjelde i tillegg til Book Central Norways spesifikke vilkår som er fastsatt i dette dokumentet. Disse vilkårene gjelder også pakkereiser og det er ditt ansvar å lese disse vilkårene. Slike vilkår vil fremgå i reisedokumentene.

Du er selv ansvarlig for å følge leverandørens spesifikke vilkår i forhold til innsjekkingstider, re-bekreftelse av flyreiser eller andre forhold.

Overnatting

Generelle betingelser: Prisene er oppgitt per rom/per natt eller per enhet (hytter o.l.)/per periode og inkluderer MVA.

Overnattingsleverandørene har garantert at Book Central Norway skal få tilgang til de best tilgjengelige prisene, det vil si de beste prisene overnattingsstedet tilbyr gjennom elektroniske distribusjonskanaler på samme dato og vilkår.

Avbestilling direkte til produkteiere/leverandør gir ingen refusjon.

Trondhjems Turistforening (TT) sine betjente hytter på fjellet:

 • Avbestilling kan gjøres:
  • Inntil 5 dager før ankomst: Full refusjon, servicehonorar tilkommer.
  • Mindre enn 5 dager til ankomst: ingen refusjon.
  • Delkansellering av personlig rom gir ingen refusjon.
  • Delkansellering av en pakke gir ingen refusjon.

Avbestilling kan skje på følgende måter: selvbetjening med brukernavn/passord tilsendt på bekreftensen, per e-post på reservation@bookcentralnorway.no eller per telefon 400 20 007 på hverdag 09.00-15.00 (tidspunktet gjelder både e-post og telefon). Avbestillingen gjelder kun etter at den er bekreftet.

Pakketurer i regi av Kystriksveien Reiseliv:

Avbestilling mer enn 30 dager før avreisedato gir full refusjon minus depositum og et servicehonorar. Avbestilling mindre enn 30 dager før avreise gir ingen refusjon.

Hotell, Vandrerhjem, B&B, Camping, Gjestegård, Gjestehavn:

For full refusjon: Avbestilling må skje senest dagen før ankomst per e-post på reservation@bookcentralnorway.no eller ring 400 20 007 mandag-fredag 09.00-15.00. Avbestilling for lørdag/søndag må foretas senest kl. 15.00 fredagen før. Avbestilling for hellig- og høytidsdager i Norge må foretas senest 15.00 hverdagen før. Avbestillingen gjelder kun etter at den er bekreftet mottatt. Servicehonorar tilkommer.

Hytte, Seter, Leilighet, Feriehus, Rorbu, Sjøhus:

 • Avbestilling kan gjøres:
  • Inntil 30 dager før ankomst: Full refusjon
  • Mindre enn 30 dager før ankomst: Ingen refusjon

Rørosmartnan:

 • Avbestilling må skje per e-post til booking@rorosinfo.com:
  • Inntil 80 dager før ankomst: Full refusjon. Servicehonorar tilkommer.
  • Mindre enn 80 dager før ankomst: Ingen refusjon

Enkelte av våre underleverandører/produkteiere/samarbeidspartnere opererer med andre avbestillingsvilkår i tillegg til våre. I disse tilfellene vil du få opplyst egne regler når du bestiller.

Skader: Leier skal behandle leieobjektet på en ansvarlig måte. Leier må forlate leieobjektet i samme stand som ved innflytting etter at hensyn er tatt til normal slitasje. Leier er ansvarlig overfor utleier for alle skader på leieobjektet, dets inventar og løsøre som oppstår under oppholdet som følge av handlinger utført av leier eller personer som leier eller hans følge har gitt adgang under leieperioden. Skader som oppstår på leieobjektet eller løsøre/inventar under oppholdet skal rapporteres til Book Central Norway umiddelbart.

Aktiviteter

 • Avbestilling av enkeltstående aktiviteter (ikke pakker)
  • Inntil 15 dager før ankomst: Full refusjon
  • Mindre enn 15 dager før ankomst: Ingen refusjon

Billetter, arrangement og attraksjoner

 • Avbestilling av billetter til arrangement refunderes ikke.
 • Tapte billetter erstattes ikke.
 • Inngang til attraksjoner/sightseeing refunderes ikke.

Leiebil

Følg denne lenken

Pakker

Avbestilling av pakker refunderes ikke med mindre annet er angitt for den enkelte pakke.

Endring av din bestilling/Avbestilling

En endring betraktes som en avbestilling og ny bestilling – se avbestilling av din bestilling.

Servicehonorar ved avbestilling/endring:

 • Ved avbestilling/endring gjort online: 200 NOK
 • Ved avbestilling/endring gjort via e-post/telefon/hos turistinformasjon: 250 NOK
 • Ved avbestilling/endring Rørosmartnan: endring foretas på e-post til booking@rorosinfo.com. Gratis endring av navn.
 • Våre underleverandører kan ha spesielle avbestillingsregler.

Leverandørens/Book Central Norway’s rett til å avbestille/endre

Ved forhold vi eller våre produkteiere (leverandører/samarbeidspartnere) ikke er herre over; for eksempel værforhold, havari, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure).

Dersom slik avbestilling/vesentlig endring skjer skal arrangøren snarest mulig underrette kunden.
Hvis kunden ikke aksepterer eventuelle foreslåtte alternativ på stedet, får du full tilbakebetaling når Book Central Norway AS er informert fra produkteier/leverandør/samarbeidspartner.

Forsikring/avbestillingsforsikring

Vi anbefaler alle våre kunder for selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen.

Forpliktelser

Book Central Norway AS’ plikter

 • Sørge for at du får de nødvendige dokumenter/bekreftelser skriftlig på oppgitt e-postadresse
 • Sørge for at du får informasjon ved eventuelle endringer ved din bestilling
 • Sørge for at våre produkteiere/leverandører/samarbeidspartnere får betalt for det du har kjøpt

Våre produkteiere/underleverandører/samarbeidspartneres plikter

 • Ansvarlig for leveransen av det produktet du har kjøpt i henhold til beskrivelse
 • Følge gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren
 • Sjekke legitimasjon/pass der det er nødvendig og eventuelt avvise reisende med manglende dokumentasjon

Kundens plikter

 • Sette deg inn i våre eller produkteiere/leverandørs/samarbeidspartner bestillingsvilkår
 • Akseptere økonomisk ansvar for alle transaksjoner gjort i ditt navn
 • Du må være over 18 år og ha rettslig handleevne
 • Du garanterer at all informasjon om deg og ditt reisefølge er sann og nøyaktig
 • Book Central Norway må ikke brukes til spekulativ, falske eller uhederlige bestillinger
 • Innhente opplysninger om oppmøtetid ved reiser
 • Kontrollere at billetter og bekreftelser er i samsvar med bestilling umiddelbart ved mottak av bekreftelse
 • Plikter å ta med gyldig legitimasjon/pass, evt. visum.
 • Følge ordensbestemmelser som er gitt av produkteiere/leverandører/samarbeidspartnere
 • Ikke å opptre sjenerende for andre reisende/deltakere
 • Ikke å skade produkteiers/leverandørs/samarbeidspartners eiendom – kan bli erstatningspliktig

Mangler

Det foreligger en mangel når det du får avviker fra det du har fått bekreftet.
Det foreligger også en mangel ved manglende eller unnlatende opplysninger om forhold som normalt er av betydning for bestilt produkt.

Det anses ikke som mangel:

 • små forsinkelser ved reiser
 • ved avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig årsak
 • forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse

Selv om vi har gjort det meste for å sikre nøyaktighet og tilgjengelighet, kan enkelte feil forekomme. Når vi blir oppmerksomme på slike hendelser, vil vi gjøre vårt ytterste for at du hører fra oss innen 3 virkedager etter bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen og refundere beløpet, og dette vil selvfølgelig være uten ethvert erstatningsansvar til kunden. Ved tilfeller hvor leverandøren kansellerer eller gjøre endringer på din bestilling, vil vi gjøre alt for å informere deg så raskt som mulig. Dersom leverandøren ikke klarer å oppfylle bestillingen, vil du ha valget mellom å akseptere et alternativt tilbud eller avbestille bestillingen med full refusjon. I tilfeller der leverandøren ikke er i stand til å tilby et alternativ innen 3 virkedager, forbeholder vi oss retten til å avbestille din reservasjon med full refusjon, men ingen annen kompensasjon.

Forbehold om endringer og feil

Vi tar forbehold om endringer og feil på hjemmesidene. Alle opplysninger gis med forbehold om forandringer som kan ha kommet til etter at dette ble lagt ut. Det tas også forbehold om eventuelle skrivefeil.

Andre generelle vilkår

Book Central Norway tar ikke ansvar for skader (dødsfall og eller annen personskade) som medfører at hele eller deler av reisen ikke kan gjennomføres, så sant skaden ikke er forvoldt av oss eller angjeldende underleverandør.

Book Central Norway vil ikke være ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader av noe slag dersom ikke produktene eller tjenestene som er bestilt gjennom Book Central Norways reserveringstjeneste er beskyttet av norsk lov.

Reisegarantifondet

Book Central Norway tar ansvar for alle reiser som dekkes av den Norske pakkereiseloven. For produkter og tjenester som ikke er beskyttet av pakkereiseloven aksepterer Book Central Norway kun ansvar for feil knyttet til vår egen reservasjonstjeneste. Alle andre krav skal løses mellom reiseleverandøren og kunden.

For mer informasjon, se: www.reisegarantifondet.no eller kontakt Reisegarantifondet på:

Reisegarantifondet
PB 227 Sentrum
4001 Stavanger
Tlf. 51 85 99 40
E-post: firmapost@rgf.no

Personvern

Vi har basert våre retningslinjer for personvern på gjeldende norske lover om forbruker- og personvern.

Kundens anmeldelser

Book Central Norway vil tilby våre kunder en online tjeneste slik du kan legge inn anmeldelser (gjesteevalueringer) fra reisen. Vi kan samle og vise anmeldelser, kommentarer og annet materiale fra kunder etter at de har fullført bruken av produkter og tjenester som er kjøpt via Book Central Norway. Du fraskriver deg eiendomsrettigheter som du kan ha i slike kundeanmeldelser og anmeldelsen kan fritt brukes, kopieres, distribueres og gjøres tilgjengelig i ethvert medium. Også i noen tilfeller av Book Central Norway eller våre tilknyttede selskaper uten din tillatelse.

Nærmere bestemt ved hjelp av Book Central Norway kundevurderingsservice garanterer du at:

 • Du har alle rettighetene til brukeranmeldelser du legger ut
 • Anmeldelsene som registreres er korrekte på registreringsdato
 • Du skal ikke bevisst eller uaktsomt legge ut informasjon som kan føre til skade eller fornærme enkeltpersoner
 • Du skal ikke legge inn kommentarer, informasjon eller materiale som er usann, ondsinnet, fornærmende eller kan betraktes slik
 • Du skal ikke på noen måte lure eller villede eller oppmuntre til uærlige og/eller ulovlige aktiviteter

Book Central Norway redigerer ikke anmeldelser, derfor må anmeldelsen være i henhold til våre retningslinjer for at den skal bli publisert. Og i den grad loven tillater det vil vi ikke på noen måte være ansvarlig for anmeldelsene, bruk eller distribusjon. Beslutning om anmeldelse og din vurdering/ kommentarer blir tatt på egen risiko.

Book Central Norway forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avvise innlegg eller fjerne (uten varsel) noen anmeldelser. Blant annet omfatter dette situasjoner der Book Central Norway mottar klager fra tredjepart og / eller har grunn til å tro at det har vært brudd på vilkårene. Hvis du har en klage på noen anmeldelser, kommentarer eller material på nettstedet bør du sende skriftlig klage (oppgi så mye informasjon som mulig om omstendighetene) til: reservation@bookcentralnorway.no

Spørsmål og klager knyttet til bestillingen

Vennligst kontakt oss på e-post reservation@bookcentralnorway.no hvis du har andre henvendelser eller klager knyttet til din bestilling før avreise.

Hvis du har en klage i forbindelse med produkteier/leverandør/samarbeidspartner underveis må du sørge for at du umiddelbart og offisielt leverer din klage til den relevante produkteier/leverandør/samarbeidspartner og får en skriftlig bekreftelse før avreise/utsjekk.

Hvis du har andre spørsmål eller klager i forbindelse med bestillingen din eller det faktiske produktet kan du kontakte oss når du kommer hjem, og ikke senere enn 30 dager etter at hendelsen inntraff. Gi din bestillingsreferanse og/eller videresend all relevant informasjon skriftlig.

Book Central Norway AS
O. Skasliens vei 10
7340 Oppdal
E-post: reservation@bookcentralnorway.no

For henvendelser vedr. Rørosmartnan:
Destinasjon Røros
Peder Hiortgt. 2
N-7374 RØROS

E-post: booking@rorosinfo.com
Tlf. +47 72 41 00 00

Sist oppdatert: 2019-11-12